11.08.2012
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi’nde 2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, Radyo 08´in stüdyo konuğu oldu.

 

8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30´da Radyo 08 FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik´in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı.
 
Artvin Çoruh Üniversitesi´nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, eski Artvin Orman Fakültesi ekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi´nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.
3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi´ni, Artvin Çoruh Üniversitesi´nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi´nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker´in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.
 
Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü için aday olurken neleri hedeflediğini, neler yapacağını anlattı.  Bir saati aşkın proje ve hedeflerini anlatan2008-2011 yılları arasında üç yıllık Orman Fakültesi Dekanlığı yapan Prof. Türker’in Radyo konuşması:
 
08 HABER: PROF. MUSTAFA FEHMİ TÜRKER KİMDİR? KENDİNİZİ TANITIR MISINIZ?
 
Radyo programına çıktığım tarih 8 Ağusutos. Plakası 08 olan Artvin’de Konuşmama başlamadan önce Artvin halkına en derin saygılarımı sunuyorum. Bunu tamamen iliklerime kadar hissettiğim duygularımla belirtmek isterim ki, Artvin halkı çok cefakâr, çok sabırlı ve çok ahlaklı son derece de misafirperver bir halk. Ben Böylesine müstesna bir halka Yüksek eğitimle hizmet etmekten onur duyduğumu belirtmek isterim. Artvin %58’si Orman olan insanıyla, doğasıyla kendisine özgün bir ildir. Türkiye’de bu oranda ormanı olan il yok. Biz Dekanlığımız döneminde Artvin Orman Fakültesi’ni Türkiye’nin en iyi Orman Fakültesi yapmak için çalıştık. Sorunuza gelince Kısaca kendimden söz edeyim.
1963’de Trabzon İli Çaykara ilçesi Soğanlı Köyü’nde doğdum. İlk (1974), orta (1977) ve Lise (1980) öğrenimini İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki okullarda tamamladım. 1985’de İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü (1985) ilk altıda bitirdim. 1986’da KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandım. 1987’de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Ekonomisi Programından yüksek lisans derecesi ile mezun oldum. 1994’de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümünde başladığı ikinci lisans eğitimini 1998’de birincilikle bitirdim. 1987’de KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Bilim Dalında başladığı doktora eğitimini 1992’de tamamladım. Aynı yıl, Orman Ekonomisi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandım. 1996’da Orman Ekonomisi bilim alanında üniversite doçenti unvanını kazandı. 2002’de profesörlüğe atandım.
 
 
Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında KTÜ Bölgesel Yönlendirme Heyeti üyesi olarak çalıştım. 2000-2005’de Avrupa Ormancılık Enstitüsü (EFI)’nce yürütülen, desteklenen ve bitirilen Akdeniz Ülkeleri Orman Kaynakları Dışsallıkları (MEDFOREXs) adlı uluslararası projede Türkiye resmi üyesi olarak araştırmacı konumunda çalıştım. Proje kapsamında İspanya (iki kez) ile İtalya ve Fransa’da yapılan toplantılara katıldım. TÜBİTAK ve KTÜ tarafından desteklenen 15 adet projede, yönetici veya araştırmacı olarak görev aldım.
Bilimsel ilgi alanları olarak; Orman Kaynakları Ekonomisi ve İşletmeciliği, Pazarlama Yönetimi ve Orman Ürünleri Pazarlaması, Devlet Orman İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Çözümlemesi ve Yönetimi, Orman-Halk İlişkileri, Orman Köyleri ve Köylülerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kalkındırılması, Odun Dışı (Organik) Orman Ürünleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Ormancılık Teşkilatında Kültür, Ormancılıkta Katılım ve Paydaşlar Arasında Çatışma (İhtilaf) Yönetimi, Orman Kaynaklarında Dışsallıklar ve Toplam Ekonomik Değer Tayini ve Ormancılıkta Belgelendirme verilebilir.
 
1994-1995 ve 2005-2008’de KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevi ve 2005-2008 döneminde KTÜ Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği yaptım. 2008-2011 yılları arasında Orman Fakültesi dekanı olarak görev yaptığı, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde, Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Orman Fakültesi Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yaptım.
 
Türk dili ve edebiyatı, Türk-İslam tarihi, medeniyetler, kalkınma, toplumbilim, halkbilim, uluslararası örgüt ve ilişkiler, seyahatnameler ve şehir yazıları alanlarında kitap okurum. Anı-Portre deneme ve yurt dışı seyahatlerine dair günlük yazıları kaleme aldı ve bir kısmını yayınladım. Tarihi harita ve sanat değeri olan resimler ile çömlek, ahşap, bakır ve yünden yapılma eski zaman ev ve hayat eşyalarından oluşan bir birikimlerim de mevcuttur.
 
TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Trabzonspor Derneği üyesiyim. Evli ve Melik Ziya, Yunus Emre ve Alperen Emir adlarında 3 evlât sahiyim.
 
08 HABER: BU AÇÜ’NÜN İLK REKTÖRLÜK SEÇİMİ VE SİZ DE ADAYLIĞINIZI 16 TEMMUZ’DA BİR BASIN AÇIKLAMASIYLA DUYURDUNUZ. ADAYLIĞINIZ KONUSUNDA VE SEÇİME İYİCE YAKLAŞTIĞIMIZ BU SÜRECİ DEĞERLENDİRİR MİSİNİZ?
 
Benim Dekan olarak Artvin Çoruh Üniversitesi’ne 3 yıl hizmetim oldu. Bu kez de Rektör olarak bu üniversiteye ivme kazandırmak, yeni heyecanlar taşımak için adayım. Bilgi Toplumu”na geçiş sürecinin başladığı ve buna bağlı olarak da, ülkeler arasından fertler düzeyine kadar tüm ölçeklerde kıyasıya bir rekabetin yaşanmakta olduğu bilinen bir gerçekliktir. Her şeyin hızla değiştiği bilgi toplumunda, tüm düzeylerdeki rekabette yetişmiş insan gücü değişkeni öne çıkmış bulunmaktadır.
 
Bilindiği üzere, nitelikli insan gücünün yetiştirildiği en son durak olan üniversitenin temel işlevleri kapsamında; eğitim-öğretim vermek, araştırma yapmak, toplumu aydınlatmak ve ona hizmet vermek gibi hususlar bir çırpıda sayılabilir. Pek tabidir ki, üniversite; akla gelmeyeni öngörme, yenilikleri bulma, üretken olabilme, gerçeği araştırma, şüpheyi sorgulama, beyin fırtınası gerçekleştirme ve sağlıklı tartışma yapma gibi bir dizi eylemlerin de yapıldığı mekânlar olmaktadır.
 
Öte yandan, bir ülkenin yer altı ve yer üstü kaynakları ile bu kaynakları etkin ve verimli bir şekilde yönetecek ve işletecek insan kaynakları ya da beşeri sermayenin en uygun bir bileşime sahip olması, beraberinde müreffeh ve kalkınmış bir toplumu ve onu sarmalayan gelişmiş bir devleti ortaya çıkaracağından dolayı, bilgi toplumunda en önemli izlek ya da strateji, eğitim ile ilgili olan stratejidir.
 
Üniversite kurumu ile Osmanlı döneminde tanışan devletimiz, Cumhuriyet Türkiye’sinde bugün sayıları 169’u bulan üniversitelerimizden 26’sını da, Artvin Çoruh Üniversitesi ile birlikte 2007 yılında açmış bulunmaktadır. Kıt olan kamu kaynaklarımızın çok önemli bir bölümünü büyük bir fedakârlık ile üniversitelerimiz için tahsis eden devletimiz bu tercihi ile; iyi donanım sahibi olan, dünyayı doğru algılayan, milli hisseden ve evrensel ölçekte de düşünebilen bir beşeri sermaye yetiştirmek yardımı ile topyekun kalkınma hamlesini hedeflemiş bulunmaktadır. İşte, bugün 80’i öğretim üyesi olmak üzere toplam 286 öğretim elemanına, 166 idari çalışana ve sayısı 4456’ya varan öğrenci kitlesine sahip olan ve yurdumuzun kuzey-doğusunda, serhat şehri olan Artvin’imizde kurulu bulunan Artvin Çoruh Üniversitemizin;
 
“YENİLERİN İÇİNDE ÖNCÜ BİR YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU”
 
Türkiye’nin 2023 Vizyonuna ve Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisine katkı koyması amacı ile yayacağı ilim-irfan ışığının Artvin İlimize, Doğu Karadeniz Bölgemize, ülkemize ve Kafkasya ile Orta Asya sınır aşan coğrafyasına saçılması gayesi ile yurdumuzun yeni kurulan üniversiteleri içinde “yıldızı parlayan”, “farkındalık oluşturan” ve neticede de “yenilerin içinde öncü” bir yükseköğretim kurumu olma iddiası ile ortak akıl yardımı ile makul yönetime kavuşması ümidi ile ikmal edilecek eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, paydaşlar ile ilişkiler ve kurumsal yapıyı güçlendirme hedeflerine, toplam kalite yönetimi ve dolayısı ile iyi yönetişim teknikleri yardımı ile ulaşılması maksadı ile Artvin Çoruh Üniversitesi için rektör adayı olmaya karar vermiş ve bu hususta irade koymuş bulunmaktayız
 
 
08 HABER: NASIL BİR ÜNİVERSŞTE YÖNETİMİ DÜŞÜNÜYTORSUNUZ? ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SİZİN SEÇİLMENİZ DURUMUNDA FARKLI OLARAK NELER GÖRECEK? NELER DEĞİŞECEK?,
 
Türkiye’nin 2023 Vizyonu”na ve “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi” amaçlarına hizmet etmek noktasında, genel olarak üniversite ve özel olarak da Artvin Çoruh Üniversitesi’nin bu programda vazedilen hedeflerini başarmada, beşeri sermaye ve bu kapsamda da özellikle akademik çalışanlarımız, hocalarımız, öğretim üyelerimiz ve yardımcılarımız, doğal olarak, tarafımızdan oldukça önemsenmektedir. Üniversitemizin tasarladığımız özülkü ve özgörevlerine erişmede, sahip olmayı arzuladığımız ilkeler ya da değerler manzumesi ya da düzeneği ve hatta iklimi içinde bilim camiası üyelerimize idari, teknik ve mali destek verecek olan idari çalışanlarımız da, kayda değer olarak kabul edilen bir başka bileşenimiz olmaktadır. Bu hali ile, biz akademik ve idari çalışanlarımızı et-tırnak misali bir birbirleri ile kaynaşan iç paydaşlarımız olarak görmekteyiz. Gelinen noktada, özellikle akademik ve idari yönetim anlayışımızı ya da bu anlayışın ipuçlarını verecek olan temel göstergeleri aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür:
 
Artvin Çoruh Üniversitesinin temel değerlerini ya da ilkelerini samimiyetle benimseyen ya da iliklerine kadar özümseyen, Eğitimde ve öğretimde niteliğe ve yeniliğe önem veren, Bilimsel ciddiyeti olan, İlmi ahlaka bağlı olan, Alanında milli ve mümkünse milletlerarası tanınırlığı olan, İstişare geleneğine sahip olan, Ötekileştirmeyen ve hukukun üstünlüğüne inanan, Makamı bir nevi güç gösterisi olarak kullanmayan, Başarıyı kıskanmayan, tersine takdir eden ve ödüllendiren, Ortak aklı ve her düzeydeki kurulları önemseyen, Yenilikleri, mümkün ve cazip fikirleri destekleyen, Açık kapı çalışan, dinleyen, anlayan ve sorun çözen, Çalışan ve başarımı (performansı) yüksek olan, Kamu kaynaklarını adil, etkin ve verimli kullanan, Birime özellikle kurum dışı projeler ve kaynaklar sağlayan, İnsani, vicdanî ve ahlâkî değerleri ön planda tutan, Önyargısız hareket eden, Değer atfeden, seven, sayan, diğerkâm ve hemhal olan, Maiyetindekileri ve onların birinci dereceden yakınlarına maddi ve manevi anlamda destek olan bir yönetim tarzı amaçlıyoruz. Yukarıda dile getirdiğimiz hususiyetlere ya da yalın ifade ile, göstergelere haiz olan akademisyenleri ve idarecileri; İstişare yaparak, diğer bir deyişle, ortak akıl ile öncelik vererek, seçecek ve akademik ve idari birimlere yönetici, olarak atayacağız. Bu atamalar sonrasında, yetki ve sorumluluk denkliğine göre birlikte çalışacağız. Üniversitemizde, iyi yönetişime delalet etmeyen ve her türlü akademik ve idari görevlerde bulunan yöneticileri istifaya, görevden almaya, emekliliğe ve kurum değiştirmeye zorlayan yönetim biçimini değiştireceğiz. Üniversitemizin öğretim üyesinden, 33. Madde ve ÖYP kapsamındaki araştırma görevlisine kadar değişik kademelerdeki öğretim elemanının; istifalarının ve kurum değiştirmelerinin önüne geçmek için gerekli müdahalelerde bulunacağız. Üniversitemizin dekanından yüksek okul müdürüne, genel sekreterinden daire başkanına ve de fakülte sekreterinden teknik ve idari çalışanına kadar değişik kademelerdeki idareci ve çalışanların nitelik ve nicelik olarak sürekliliğini sağlamak için; muvafakat, görevden alma ve istifa ya da istifaya zorlama yolu ile, kurumdan uzaklaşmaların önüne geçmek ve Artvin Çoruh Üniversitesi’ne mensubiyet duygusu geliştirmek için gerekli hamlelerde bulunacağız.
 
BİLİM VE İDARİ CAMİAMIZA EŞİT MESAFEDE DURACAĞIZ!
 
Bilim ve idari camiamıza mensup tüm beşeri sermayemize, rektör olarak eşit mesafede olacak ve ilk iş olarak tüm iletişim bilgilerimizi bütün akademik ve idari çalışanlarımıza vererek, doğrudan ve sağlıklı iletişim yolunun açılmasına imkân vereceğiz. İdari ve özellikle mali sorumluluk taşıyan idarecilerin, hakediş yetkililerinin, yüklendiği sorumluluğa denk yetki kullanmasını sağlamakla kalmayıp, bitirilen işin hazzına sahip olmaları için bizatihi akademik ve idari birim yöneticilerini; iç paydaşlarımız nezdinde, basında ve dış paydaşlar huzurunda da, sözgelimi bitirilen bir tesisin kurdelesini ortak kesmede, öne çıkaracağız.
 
REKTÖRLÜK GÖREVİMİZİN TAM ORTASINDA
KAPSAMLI BİR RAPOR YAYINLAYACAĞIZ!
 
 
Süre olarak rektörlük görevimizin tam ortasında, kapsamlı ve derinlikli bir raporu, başta Yükseköğretim Kurulu olmak üzere, üniversitemiz ve Artvin ilimizdeki tüm iç ve dış paydaşlarımıza gönüllü olarak sunacağız. Devreli (periyodik) olarak, akademik yönetimin ibrasını da, akademik birimler üzerindeki genel denetim ve gözetim yetkimize bağlı olarak talep edecek ve gerçekleştireceğiz.
 
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı akademik ve idari bir birimi, birden fazla şahsa ya da sorumluya asla bırakmayacağız. Üniversitemizin akademik ve idari birimlerini etkin ve verimli yönetmek için, sorumluluk verip yetki kullanımını cesaretlendirmek ve sağlıklı idari denetim yapmak için, vekâleten atamayı istisna, asaleten atamayı ise, yönetimimizde esas kabul edeceğiz. Rektör olarak, yasanın öngördüğü süreden daha uzun
 
süreler için fakülte dekanlıklarına, “vekil dekan” olarak bakmayacağız. Fakülte sekreterliklerine de, yasanın öngördüğü süreden daha uzun süreler için, vekâleten sekreter atamayacağız. Aynı hatayı bilerek tekerrür etmeyen, her geçen gün yönetim sürecini ve dolayısı ile idari faaliyetleri nitelik ve nicelik olarak iyileştiren, geliştiren ve artıran bir idari kadro geliştireceğiz. Akademik ve idari atamalarımızı; üniversitemiz stratejik planına en fazla katkı koyan beşeri sermayemize öncelik vererek yapacağız.
Atamalarımızı, sicillerimizi, takdirlerimizi ve ayni ya da nakdi mükâfatlandırmalarımızı; her birim ve düzey için geliştirilen “iş tanımları” temelli başarım göstergelerine göre, nesnel ve adil bir şekilde gerçekleştireceğiz.
 
Üniversitemizin akademik ve idari yönetiminde, toplam kalite yönetimi ve dolayısı ile iyi yönetişim ilke ve kurallarını uygulayacağız. Özellikle idari çalışanlarımızı, devreli ve sürekli olarak kurum içi ve kurum dışında; hizmet satın alarak ve kardeş ile ağabey olarak işbirliği yapacağımız üniversitelerimizin tecrübelerinden yararlanarak; hukuki, idari, mali, teknik, vb. gibi konularda eğiteceğiz. İdari çalışanlarımızın özlük haklarını iyileştirmek, onları özendirerek etkin ve verimli çalışmalarını teşvik etmek için sürekli ve devreli olarak, meslekte yükselme ve unvan değişikliği eğitimleri ve sınavlarını hakkıyla yapacağız. Yükseköğretim yasasının rektöre tanıdığı ve kurum içinde akademik ve idari görev değişikliği yapma yetkisini, kural değil istisna olarak göreceğiz. Akademik ve idari birimlerin ortak aklının ürünü olmayacak hiçbir akademik kadro ihtiyaç ve özellikle ilanı ve memur yer değişikliğini; birinci dereceden sicil amirlerinin, sözgelimi dekanların ve yüksek okul müdürünün bilgisi haricinde; resen ve tepeden asla yapmayacağız.
 
 08 HABER: SAYIN HOCAM SON OLARAK ÖZETLERSEK NELER SÖYLEYECEKSİNİZ?
 
Önümüzde 14 Ağustos’ta bir rektörlük seçimi var. Ben programımı, planımı, ortaya koyuyorum. Hizmet yarışı için çıktığım bu yolda farklı bir yönetim anlayışını sadece Artvin’e değil, Türkiye’ye. Türkiye’de Recep Yazıcıoğlu gibi bir vali gelmişti. Adnan Kahveci gibi bir siyasetçi gelmişti. Bu isimler halkın gönlünde yaşıyor. Ben de farklı bir rektörlük için yola çıktım. Allah utandırmasın diyorum. Artvin halkının bana olan teveccühü ise en büyük kazancım oldu. Buraya gelirken birçok kişi yle sohbet ettim.Mübarek Ramazan ayı içerisindeyiz. Önümüzde bayram var. Herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Radyo 08’e ve çalışanlarına çok teşekkür ediyor, Saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Bu haber 2126 kez okundu.

Yazan :
Kaynak : Radyo 08

Bu Habere Yapılan Yorumlar ( 0 )
www.08haber.com
Anasayfa - Künye - Foto Galeri - Rehber - Üyelik - Ziyaretçi Defteri - BizeYazın - İletişim - Webtv - 08 Röportaj - Haber Slayt - Güncel - Politika - Eğitim - Röportaj - Yaşam - Sağlık - Magazin - Spor - Kültür - Sanat - Çevre - Ekonomi - Teknoloji - 08Tv Canlı Yayın
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. [All Rights Reserved] 08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş.'ye aittir.
Dere Mah. Halitpaşa Cad. No:45/2 - ARTVıN - Telefon: (466) 212 68 56
E-Posta: radyo08@hotmail.com