08.10.2018
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı İsrafil Bayrak, sendika yönetim Kurulu ile Artvin basınıyla bir araya geldi.

 Türkiye geneli ve Artvin özelinde tespit ettikleri eğitim sorunlarını rapor haline getiren Türk Eğitim Sen Artvin Şubesi’nin tespit ettiği sorunlar, aksaklıklar ve çözüm önerileri basına paylaşan Başkan Bayrak, Türkiye’deki en büyük sorunların başında eğitimin geldiğini, bunun nedeninin de eğitimin bir sendikanın yönlendirmesiyle Arap saçına döndüğünü, adaletin, hukukun, ahlakın zaafa uğradığını savundu. Hazırlanan rapor hem sorunları, hem de çözüm önerilerini barındırıyor. Türk Eğitim Sen Artvin Şubesi tarafından hazırlanan rapor uzun bir metin olduğu için 2 bölüm halinde sizlerle paylaşıyoruz. Raporun 2. Bölümünü Artvin Kamuoyu ile paylaşıyoruz…

……
*Nakil/tayin işlemlerinde “Sıra tayin/sıramatik” sistemine işlerlik kazandırılarak yaşanan mağduriyetlerin asgari düzeye indirilmesi elzemdir.
*Özür grubu tayinlerinde mahalle/köy statüsünde bulunan uzak yerleşim yerlerinin ilçe ve il merkezlerine olan uzaklıkları göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.
*Pansiyonlu okullardaki belletmen ihtiyacını karşılama, sorun haline dönüştürülmüştür. Görev alacak bayan öğretmenlerin seçiminde/belirlenmesinde tarafgirlik/yandaşlık/hatırlılık gözetilmektedir. Özellikle bekâr bayan öğretmenlere aşırı görev verme durumları görev alan öğretmenleri bezdirmektedir. Görevlendirilen öğretmenlerin seçiminde/belirlenmesinde adalet gözetilerek ikna edici yöntemlere başvurulması sorunu çözecektir.
 
Nöbet sırasında yaşanan olaylarda nöbetçi öğretmenlere ağır sorumluluk ve yükümlülük baskısı ve zan altında bırakılması imaları, haksız cezai müeyyidelerle vazifeden soğutulmaları, pansiyonlarda güvenliği ve sükûneti tehlikeye düşürmektedir. Öğretmenlerin görevden kaçmalarına sebep olmaktadır. MEB merkez ve taşra teşkilatları bu konuda nöbetçi/belletmen öğretmenlere sahip çıkmalı, teşvik edici çözümlerle öğretmenleri ikna yoluna gitmelidir.
 
* Kariyer ve Liyakat Sistemine uyulmadan yapılan atamalar ile Taşra Teşkilatında büyük sıkıntılar çekilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında Okul Müdür Yardımcısı, Okul Müdürü ve Şube Müdürlüğü gibi görevler için sadece sınava dayalı Görevde Yükselme kriteri getirilmelidir. Sözlü + Mülakat şeklinde yapılan atamalarda bile haksızlıklar yaşanmaktadır. Adil bir Yönetici Atama Sistemi Oluşturulmadan adaletin, kurum içi barışın sağlanması mümkün olmayacaktır. Hatta daha önce Sınav puanı dikkate alınmadan sadece sözlü puanlarla yapılan Şube Müdürlüğü, Okul Müdürlüğü ve Müdür Yar
dımcılığı sınavları iptal edilerek sadece sınava dayalı bir atamanın yapılması elzemdir. Güvenlik Soruşturması + Sınav tek ölçüt olmalıdır. MEB´in her kademe yönetici atamalarında ve öğretmenlerin ilk atamalarında mülakat kaldırılmalı, objektif kriterlere dayalı yönetici atama yönetmeliği çıkartılmalıdır.
*Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmelidir.
*Memurların ek gösterge puanları artırılmalı ve yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmelidir.
*Eğitim öğretim ödeneği tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.
*Vergi diliminden kaynaklanan ekonomik kaybın giderilmesi için vergi matrahlarında düzenleme yapılmalıdır.
 
*İlimizde 3 yılını dolduran öğretmenlerin büyük çoğunluğu tayin isteyip başka bölgelere gitmektedir. Tam bölgeyi tanıyıp faydalı olacakları bir zamanda gitmeleri ilimiz için büyük bir kayıptır. Bizim gibi illerde tüm öğretmenlere şayet maliyet açısından çok yük getirecek ise zorunlu hizmetini tamamlayıp görev yapmaya devam eden öğretmenlere ek bir tazminat verilerek bu bölgede çalışmaları teşvik edilmelidir.
*Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerimizden yapılan kesintiden vazgeçilerek diğer öğretmenler ile aralarındaki fark giderilmelidir. Bölgede öğretmen tutmanın yolu Sözleşmeli öğretmen alımı olmamalıdır. Öğretmenler kadrolu olarak alınmalı ve bu bölgede zorunlu görev yapma süresi artırılarak da sorun çözülebilir. Eşinin bölgeye gelme imkânı olmayan sözleşmeli öğretmenlerimizin aile bütünlüğü sağlanmalıdır. Emniyet ve Silahlı Kuvvetler ile koordineli bir çalışma yapılmalıdır. Öğretmenin bu bölgedeki görev süreleri ile onların görev süreleri eş zamanlı olarak ayarlanmalıdır.
*RAM ve benzeri kurumların iş ve işlevi hakkında velilere ve okul yöneticilerine ve öğretmenlere dönük seminer/kursların açılarak yeterli bilginin verilmesi sağlanmalıdır.
*İlimiz coğrafi yapısı göz önüne alındığında, Arhavi-Hopa-Kemalpaşa ilçelerimizi kapsayan sahil kesimine hizmet sunacak bir Rehberlik Araştırma Merkezi kurulması rehberlik hizmetlerinin sunumuna olumlu yönde bir katkı sağlayacaktır.
 
*Okullardaki rehberlik hizmetleriyle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortama taşınarak işlemler kayıt altına alınmalı ve ilgili evraklar için kağıt sarfiyatının asgari düzeye indirilerek israfın önüne geçilmelidir.
* Yabancı Dil derslerinde öğretmenler için yeniden kılavuz kitaplar hazırlatılmalı, öğrencilerin yabancı dile ilgisinin artırılması için okullarda yabancı dil laboratuvarları oluşturulmalıdır.
* Okullarda bulunan Bilişim Teknolojileri sınıfları günün şartlarına uyumlu hale getirilmelidir.
* Devletimiz tarafından öğrencilerimize her yıl dağıtılan kitapların içeriğinde bir standardizasyonun sağlanarak istikrarlı bir şekilde birkaç yıl kullanılabilmesinin önü açılmalıdır. Kitapların öğrenciler tarafından sağlıklı kullanılması temin edilmeli, yılsonunda toplanılmalıdır. Kullanılabilecekler belirlenmeli, ihtiyaç dâhilinde kitap sayısı bakanlığa bildirilmeli ve israfın önüne geçilmelidir.
* Meslek liseleri ve Çok Programlı Anadolu Liselerinin öğrenciler tarafından tercih edilebilmesi için bu okulların teşvik edilmesi adına, okulların niteliğinin artırılarak mezuniyet sonrası devamı niteliğinde yüksekokulların önünün açılması, mezuniyetlerinde iş alanlarının genişletilerek iş olanaklarının artırılması sağlanmalıdır.
 
* Fen Bilimleri alanında (Fen, Fizik, Kimya, Biyoloji) eğitim-öğretim veren okulların laboratuvar vb çalışma alanlarının amacına uygun hale getirilmesi için; malzeme ve ilgili ders araç-gereçleri ve donanım ihtiyaçları karşılanmalıdır.
*Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin “Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği” görevini de yürüttüğü dikkate alınarak kurum/okul sayısı, etkileşimli tahta sayısına göre norm belirlenmelidir.
 
*Öğrenci sorunlarının önceden belirlenerek oluşabilecek sıkıntıların önlenmesi açısından her okula rehber öğretmen normu verilmelidir. Ayrıca öğrencilere rehberlik faaliyetlerinin yapılacağı en önemli zaman olan teneffüs saatlerinde rehber öğretmenlere nöbet görevi yazılması, rehberlik faaliyetlerinin engellenmesine neden olmaktadır. Bu uygulama kaldırılmalıdır. (SON)

Bu haber 386 kez okundu.

Yazan :
Kaynak : SAMİ ÖZÇELİK

Bu Habere Yapılan Yorumlar ( 0 )
www.08haber.com
Anasayfa - Künye - Foto Galeri - Rehber - Üyelik - Ziyaretçi Defteri - BizeYazın - İletişim - Webtv - 08 Röportaj - Haber Slayt - Güncel - Politika - Eğitim - Röportaj - Yaşam - Sağlık - Magazin - Spor - Kültür - Sanat - Çevre - Ekonomi - Teknoloji - 08Tv Canlı Yayın
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. [All Rights Reserved] 08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş.'ye aittir.
Dere Mah. Halitpaşa Cad. No:45/2 - ARTVıN - Telefon: (466) 212 68 56 - 212 70 71
E-Posta: radyo08@hotmail.com