07.01.2018
“ŞARBON” CİDDİYE ALINMASI GEREKEN SALGIN VE ÖLÜMCÜL BİR HASTALIKTIR! Artvin’de yaşanan şarbon salgını hayvan üreticilerini tedirgin etti. Vatandaşlar, daha önce de birçok hayvanın hastalanıp öldüğünü, konuşulanlardan duyduklarını ancak bunun resmi ağızlardan kamuoyuna yansıtılmadığını şarbonu yeni öğrendiklerini dile getirerek yetkililerin neden halkı daha önceden bilgilendirmediğini soruyor.

 En son Artvin Merkez Balcıoğlu Mahallesi’nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Bilalettin- Fahriye Kınalı çiftinin yılbaşından başlayarak ayın 1’i, 3’ü ve 5’inde birer gün ara ile 3 hayvanı öldü. Hayvanlardan birisinden alınan numune sonucunun şarbon olduğu ortaya çıktı. 2017 yılının 2. yarısında başlayan şikayet ve hayvan ölümlerinin 20’yi geçtiği söylenirken, bu konuda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün henüz resmi bir açıklaması olmadı. Bu sayının kaç olduğu, bundan sonra nasıl tedbirler alınacağı, hayvan üreticilerinin zararlarının karşılanıp karşılanmayacağı ile ilgili resmi açıklama bekleniyor.

Şarbon salgınının kamuoyuna yansımasının ardından gerek ulusal basında, gerek yerel ve gerek sosyal medyadan yayınlanan haber sonrası kamuoyunda yorumlar gelmeye başladı. İl dışında görev yapan hemşehrimiz Veteriner Hekim Musa Demir, şarbon hastalığı, mücadelesi ve bundan sonra yapılması gerekenler ile ilgili herkesin okuması gereken önemli bilgileri paylaştı. Demir’in paylaştığı yazıda ise şu önemli bilgiler yer alıyor.
BU HASTALIKTA KORUMA AŞILAMADIR!
Sayın Sami Bey, ilginiz için teşekkürler. Kınalı ailesine çok geçmiş olsun. Bir şarbon vakası olması durumda Kenan Bey´ in de yazmış olduğu üzere İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde çalışan Resmi Veteriner Hekim meslektaşlarım ivedilikle hastalığın çıktığı yere gidip gerekli özen ve çalışmayı gösteriyorlardır. Şarbon vakası görülen yerlerdeki hastalığa duyarlı tüm hayvanlara yapılan aşılama çalışmaları, resmi yazışmalar ve mevcut Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı’nın yoğunluğundan ötürü sanki bu hastalıkta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş yapmıyor diye düşünülebilir olayın dışında bulunanlar. Oysa ki hastalığın inkubasyon periyodundan dolayı çok hızlı davranılması gerektiğinden, mesai mefhumu gözetmeksizin resmi veteriner hekimler aşılama çalışmalarını bir an önce bitirmek için çalışırlar, çünkü bu hastalıkta koruma aşılamadır ve yetiştiricilere bilgilendirme çalışmalarını bu hastalığın kontrolünden sonra yapılması daha uygundur.
ŞARBON ÖLÜMLERTE NEDEN OLAN BİR BAKTERİ HASTALIĞIDIR!
Erzurum’da görev yaptığım yıllarda şarbon hastalığının kontrol ve eradikasyonunda çok uğraşırdık. Sorularınıza yanıt olması hasebiyle şarbon hastalığının olması durumunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde görevli resmi veteriner hekimlerin görev ve sorumluluklarını aşağıda belirttim. Öncelikle hastalığı kısa bir tanıyalım:
 Şarbon, insan dahil bütün memeli hayvanlarda görülen fakat özellikle sığır, koyun, keçi, at ve domuzlarda ani ölümlere sebep olan salgın ve zoonoz (insanlara bulaşan) bir bakteri hastalığıdır.
HALK ARASINDA KARA ÇIBAN,  KASAP ÇIBANI OLARAK DA BİLİNİR!
 Halk arasında hayvanlarda DALAK, ŞARBON, insanlarda KARA ÇIBAN ve KASAP ÇIBANI olarak bilinir.
 Sindirim yolu ile bulaşma: Gıdalarla alınan mikroplar sindirim sistemindeki yara ve çiziklerden girerek hastalığı oluşturur.
 Solunum yolu ile bulaşma: İnsanlarda hayvanlara göre daha sık rastlanan bir bulaşma şekli olup sporların solunum yolu ile alınmasıyla şekillenir.
 Deri yolu ile bulaşma: Derideki çizik, ısırma, kan alma, sıyrık gibi yaralardan mikropların girmesiyle oluşur. Kan emici ve sokucu sineklerde bu yolla hastalığı bulaştırırlar.
ÖLEN HAYVANLAR NE YAPILMALI?
 Ölen hayvanlar yırtıcıların yenemesi için çataklara özellikle de dere kenarlarına atılmamalıdır.
 Ahırda ölen hayvanların ağız, burun, anüsleri tendürdiyotlu pamukla kapatıldıktan sonra uygun vasıtalarla imha edileceği yere taşınır, yakılır veya 2 metre derinliğinde açılmış çukurlara üzerine yeteri kadar sönmemiş kireç dökülerek gömülür.
 Bütün atıklar ve şüpheli maddeler yakılır.
 Korunmada ikinci önlem aşılamadır.
 Hastalık görüldüğünde ateşi bulunmayan sağlam hayvanlar derhal aşılanmalıdır. Bağışıklık oluşuncaya kadar mera kapatılır ve yemler değiştirilir.
 Ateşi olup antibiyotiğe başlanmış olan hayvanlar antibiyotiğin vücuttan atılımı bittikten sonra derhal aşılanmalıdır.
HASTALIĞIN ÇIKTIĞI YERDE EN AZ 3 YIL SÜREYLE AŞILAMA YAPILMALIDIR
 Hastalığın çıktığı yerde hayvanlar en az 3 yıl süreyle aşılanmalıdır.
 Koruyucu aşılama genel olarak İlkbaharda yapılır.
 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na göre ihbarı mecburidir.
2017/02 HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI’ na göre;
Şarbon Hastalığında, Hastalık görülen mihraklardaki sirayete maruz hayvanların tamamı, meraya çıkışlarından önce aşılanacaktır. Aşılama tarihleri hayvanların mera çıkış zamanına göre İl Müdürlükleri tarafından belirlenecektir.
1.8.1. Şarbon hastalığında en önemli korunma önlemi bu hastalıktan ölen hayvanların uygun bir şekilde ortadan kaldırılması olması nedeniyle, ölen hayvanların otopsisi yapılmadan, iki metre derinlikteki çukurlara bulaşık toprak ve altlıkla birlikte yakılarak veya üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek gömülmesi sağlanacaktır.
1.8.2. Şarbon hastalığının teşhisi amacıyla Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine kan frotisi veya steril svaplara emdirilmiş kan örneği tüp içinde gönderilecektir.
ŞARBON HASTALIĞINA KARŞI KORUNMA VE MÜCADELE YÖNETMELİĞİ’nde Hastalık tespit edilmesi halinde alınacak önlemler
MADDE 7 – (1) Resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim tarafından alınan numunelerin Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerince yapılan inceleme sonuçlarına göre şarbon hastalığı tespit edildiğinde, hastalığı haber alan resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim hastalık çıkış raporunu düzenler.
(2) Hayvan sağlık zabıtası komisyonu resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim raporuna göre hastalık çıkış kararı alır ve ilan eder.
(3) Şarbon hastalığının tespit edildiği hayvanların kullandığı mera ve su kaynakları
dahil olmak üzere tüm yerleşim birimi kordon altına alınır.
(4) Şarbon hastalığından ölen hayvanların imha edilmesi veya en az iki metre derinliğindeki çukurlara, üzerlerine sönmemiş kireç dökülerek, derileri ile birlikte gömülmesi zorunludur.
 
(5) Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların yem ve su kapları bulundukları yerden dışarı çıkarılamaz ve diğer hayvanlar için kullanılmaz.
(6) Şarbon hastalığına yakalanmış hayvanlar öldürülür ve imha edilir. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların kesilmesi ve etlerinin tüketilmesi yasaktır. Deri, kıl, yapağı, süt, boynuz ve tırnaklarına el konulur, yakılarak ya da gömülerek imha edilir.
(7) Nakil sırasında şarbon hastalığının tespit edilmesi durumunda hastalıksız hayvanlar izlemeye alınır. Beş gün içinde hastalıksız hayvanlardan yeni bir hasta tespit edilmez ise sürünün yer değiştirmesine izin verilir.
(8) Şarbon hastalığından ölen hayvanlara otopsi yapılmaz. Ancak marazi madde almak için kadavralar gömülecek çukurun içinde açılır ve marazi madde alımından sonra üzerine sönmemiş kireç dökülerek çukur kapatılır.
(9) Şarbon hastalığının sönüşüne kadar kordon altına alınan bölgeye aşısız tektırnaklı, sığır, koyun, keçi ve domuzların girmesi yasaktır. Şarbon hastalığına karşı aşılanmalarının üzerinden en az onbeş gün geçmiş hayvanların girişine izin verilir.
(10) Kordon altına alınan bölgeden mezbahaya sevk edilmek istenen büyük ve küçükbaş hayvanlar resmi veteriner hekim tarafından muayene edilir. Hastalıksız oldukları tespit edilen hayvanlar kesilmek üzere kapalı vasıtalarla en yakın mezbahaya gönderilir. Resmi veteriner hekim durumu mezbaha veteriner hekimine bildirir.
(11) Resmi veteriner hekim ya da yetkilendirilmiş veteriner hekim şarbon hastalığı insanlara da bulaşabileceğinden, hastalık hakkında, hayvan sahiplerine ve mahalli sağlık teşkilatına bilgi verir. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların bulunduğu yere çıplak ayakla girilmez. Hayvan bakıcılarının ellerinde ve açık yerlerinde yara bulunmamalıdır.
 
(12) Laboratuvar sonuçlarına göre şarbon mikrobu ile bulaştığı tespit edilen hayvan yemleri imha edilir.
(13) Şarbon hastalığı çıkan veya hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların muhafaza edildiği işletmelere temizlik ve dezenfeksiyon yapıldıktan sonra hayvan girişine müsaade edilir. Hasta ve hastalıktan şüpheli hayvanların bakım ve beslenmesinde kullanılan malzemeler temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmadan sağlıklı hayvanlar için kullanılmaz.

Bu haber 1421 kez okundu.

Yazan :
Kaynak :

Bu Habere Yapılan Yorumlar ( 0 )
www.08haber.com
Anasayfa - Künye - Foto Galeri - Rehber - Üyelik - Ziyaretçi Defteri - BizeYazın - İletişim - Webtv - 08 Röportaj - Haber Slayt - Güncel - Politika - Eğitim - Röportaj - Yaşam - Sağlık - Magazin - Spor - Kültür - Sanat - Çevre - Ekonomi - Teknoloji - 08Tv Canlı Yayın
Copyright © 2009 Tüm Hakları Saklıdır. [All Rights Reserved] 08 Radyo Televizyon Yayıncılık ve Organizasyon A.Ş.'ye aittir.
Dere Mah. Halitpaşa Cad. No:45/2 - ARTVıN - Telefon: (466) 212 68 56 - 212 70 71
E-Posta: radyo08@hotmail.com