TÜRKLİM’DE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

10.02.2019
TÜRKLİM sıvı yük, RO-RO, SEÇ, Genel Kargo çalışma grupları toplantıları yapıldı

 

TÜRKLİM Sıvı yük, Ro-Ro, SEÇ, Genel Kargo çalışma grupları toplantısı TÜRKLİM Genel Merkezi Toplantı Salonu’nda yapıldı.

 

TÜRKLİM yeni yönetiminin aldığı karar doğrultusu 6 çalışma grubu içinde olan sıvı yük, Ro-Ro, SEÇ, Genel Kargo çalışma grupları toplantılarına TÜRKLİM Grup Koordinatörü Gülem Canpolat, EGE GÜBRE Liman Müdür Yardımcısı Murat Irmak, HOPAPORT Gn. Müdürü Meriç Burçin Özer, POLİPORT Antrepolar Genel Müdürü Barış Batmaz, RODAPORT Operasyon Müdürü E. Serkan Dağdelen, CEYPORT Limanlar Koordinatörü Tunca Özenci, TOROS Terminal Pazarlama Müdürü Hüseyin Bayraklı, LİMAŞ Kıyı Terminal Müdürü Uğur Kılıç, Bandırma Liman Operasyon Şefi Hasan Tümer BORUSAN Genel Kargo Operasyon Müdürü Mehmet Ali Özkan, İGSAŞ Operasyon Sorumlusu Ahmet Çolak, MERSİNPORT Liman Müdürü Seçkin Karaca, EREN Limanı Liman Müdürü Özkan Ege, YILPORT Operasyon Şefi Kemal Değirmenci, GİRESUNPORT Liman Müdürü Mehmet Nuh Gül ve ERDEMİR Liman adına Edi Yapar, TÜRKLİM danışmanı Ersel Zafer Oral ve TÜRKLİM Genel Sekreteri İrfan Bilgin katıldılar.
 
Toplantıların başlangıçlarında çalışma gruplarının son toplantısından bu tarafa geçen sürede yapılan çalışmalar değerlendirildi.
 
TÜRKLİM sıvı yük, Ro-Ro, SEÇ,  Genel Kargo çalışma grupları toplantılarında Dr. Ersel Zafer Oral birer sunum gerçekleştirdi. Kapasite kullanımı vb. konulara değinen Ersel Zafer Oral sunumlarında şu bilgileri verdi:  
 
YENİ LİMAN YATIRIMLARINDA KAPASİTE ÇALIŞMASININ ÖNEMİ
 
Yeni liman yatırımlarında bölgedeki arz (yani liman kapasitesi) ile talebin (yani yük hacminin) bilinmesi;
 
•      Gerçekleştirilmek istenen yatırıma ihtiyaç bulunup bulunmayacağını,
 
•      Gerçekleştirilmek istenen yatırımın günümüzde ve gelecekte yük bulup bulamayacağını,
 
•      Vereceği hizmetten beklediği fayda yani geliri elde edip edemeyeceğinin en önemli göstergesidir.
 
Zira gereksiz bir yatırım atıl kapasite yaratacak ve sadece yatırımcısına değil bölgedeki diğer limanlara da özellikle liman tarife yapısında oluşturduğu olumsuz etki ile zarar verecektir
 
MEVCUT LİMANLARDA KAPASİTE ÇALIŞMASININ ÖNEMİ
 
•      Mevcut limanların kapasite analizlerini doğru yapması, limanın ne kadar yük hacmine kadar hizmet verebileceğini, dolayısı ile ekipman veya altyapı yatırımlarına hangi yıl başlaması gerektiğini gösterecek en önemli parametre olacaktır. Ayrıca mevcut limanlar için bölgesel kapasitenin bilinmesi tarife yapısının belirlenmesinde en önemli etkenlerden birisidir.
 
•      Son olarak kapasite limanlardaki etkinliğin ve verimliliğin belirlenmesinde, kapasite kullanım oranlarının bulunmasında, operasyonel ve idari süreçlerin iyileştirilerek liman karlılığının arttırılmasında kullanılan bir parametredir. Kısaca kapasite bir limanın hayati fonksiyonlarının göstergesidir.   
 
LİMANLARDA KAPASİTE KAVRAMI
 
Bir limanın kapasitesi mevcut altyapı, üstyapı ve ekipmanı (donanımı) ile ulaşabileceği yük ve gemi hacmi olarak tanımlanmaktadır.
Rıhtım sayısı, rıhtım işgal oranı, gemi tipi ve boyutu, çalışma saatleri ve çalışanların üretkenliği, atıl zaman, elleçlenen yük cinsi ve miktarının dağılımı, kullanıma uygun olan elleçleme ekipmanları, açık ve kapalı depolama alanları genel olarak liman kapasitesini etkileyen değişkenler arasındadır.
 
KAPASİTE ÇALIŞMASI
 
Bir liman için temel özellikleri göz önüne alındığında dört değişik kapasite hesaplanabilmektedir.
 
İlki belli kabuller altında matematiksel olarak hesaplanan ve limanın yılda ne kadar yük elleçlenebileceğini teorik gösteren kapasitedir. Gerçekleşen yük hacmi kabullerin dönemsel olarak değişmesine bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle teorik kapasitenin zaman zaman üstüne çıkılabilmektedir.
 
İkincisi limanların mevcut ve dış tedarik ekipmanları ile geçmiş yıllarda ulaştığı yük hacmi ve gemi trafiği kullanılarak hesaplanan güncel kapasitedir.İstatistiksel yöntemle hesaplanan güncel kapasitede genel olarak limanın tüm yıllar içerisinde gerçekleştirebildiği en yüksek yük hacimlerini dikkate alınmaktadır. Güncel kapasite limana gelen yük ve gemiyi esas aldığı için bölgedeki yük miktarı ve yükün limanlar arasındaki paylaşımından etkilenmektedir.
 
Limanın zorlanmadan en etkin ve verimli çalışabildiği kapasite ise optimum kapasite, olarak tanımlanabilir. Optimum kapasite genellikle teorik ve güncel kapasitenin altındadır. Zira teorik kapasitede her bir ekipmanın gerçekleştirebileceği yük hacminin sınır değerleri kullanılmaktadır. Optimum kapasite diğer iki kapasite hesabına (teorik ve güncel kapasitelere) göre yük hacmi kadar liman ekonomisinin (gelir, giderlerinin ve karlılık vb.) de gözetildiği bir kapasitedir.
 
Belli zamanlarda liman tüm mevcut koşullarını ve imkânlarını zorlayarak yüksek hacimde yük elleçleyebilir. Zorlanmış kapasite olarak ifade edilen bu durum optimum kapasitenin tersine (zaman zaman maliyet ve verimi ön planda tutmadan) belli koşullar altında mevcut kapasitenin aşılması olarak ifade edilmektedir.
 
Geliştirilebilir kapasite ise, gelecekte limanın altyapı, üstyapı ve ekipman yatırımı yapması ve hizmet verilen her gemiye gerek sayı gerekse teknik olarak en uygun ekipmanın verilmesi durumunda ulaşılabilecek kapasitedir.
 
KAPASİTE HESAPLAMALARINDA KULLANILAN KRİTİK KATSAYILAR
 
Kapasite hesaplamalarında kullanılan değişkenler sonucu doğrudan etkilemektedir. Bunlar içinde pik faktörü, rıhtım ve ekipman verimi önemli yer tutmaktadır.
 
Pik faktörü yükteki mevsimsel değişimlerin kapasite üzerindeki etkisini göstermektedir. Yükte mevsimsellik artıkça, limana gelen yük de aylık bazda yaşanan büyük değişiklikler kapasiteyi düşmektedir.      
 
VİNÇ VERİMİ YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ ÜZERİNDEN HESAPLANMAKTADIR
 
Vincin toplam yıllık çalışma süresinden 
 
- Bakım için geçen durma süreleri,
 
- Arıza ve onarım için geçen durma süreleri,
 
- Vardiya değişimlerinde geçen durma süreleri,
 
- Yük tipine göre (yağmur vb.) olumsuz hava koşullarından etkilenen yüklerde geçen durma süreleri,
 
- Vincin gemi ve gemi ambarları arasında transferi esnasında geçen süreleri,
 
- İş kanunu gereği yasal çalışma süreleri dışındaki durma süreleri,
 
- Gemi kapaklarının kaldırılması ve yerine konulması arasında gecen süreleri düşülmektedir.
 
 Rıhtım verimi vinç verimine benzer şekilde rıhtımların yıllık kullanım süresinden,
 
- Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle rıhtımların kullanılamaması,
 
- Gemilerin yanaşma ve ayrılma manevraları arasında geçen süre,
 
- Operasyon öncesi ve sonrası yasal işlemler için geçen süreler düşülerek hesaplanır.
 
Ayrıca rıhtımın fiziksel özelliklerinden (ve geometrisinden) kaynaklanan (örneğin iki küçük gemi alınabilecek bir rıhtıma bir orta boy gemi yanaşması sonucunda rıhtımın kalan bölümüne ikinci bir gemi alınamaması) rıhtım kullanım imkânlarının kısıtlanması ve rıhtımın geri kalan kısmının boş kalması dikkate alınır.
 
Rıhtımın ortalama gemi büyüklüğünden kısa veya draft ortalamasından daha sığ olması nedeniyle gelen gemilere hizmet verememesi koşulları rıhtım verimini etkileyecektir”.
 
Toplantıya katılan çalışma grubu üyeleri sunum sonrası sunum içeriği konusunda değinilen konular hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, her limanın kapasite kullanımı ve kapasite çeşitliliği konusunda çalışma grubuna bilgi vermesi ve bilgilerin toplanması sonrasında strateji belirlenerek sorunlar ve çözüm önerileri noktasında TÜRKLİM yönetimine sunulması ve ardından yönetimin konuyu Bakanlık düzeyinde gündeme taşıması değerlendirildi.
 
Toplantı daha sonra çalışma grubu üyelerinin gelecek toplantıya daha hazırlıklı katılması ve yapılan çalışmaların sonucunun gelecek toplantıda gündeme alınarak değerlendirilmesi kararı ardından sona erdi.

 

Bu haber 486 kez okundu.

Yazan :
Kaynak : HAYATİ AKBAŞ