BAŞKAN YAZAN’DAN KIZILAY’IN 150’Cİ YILI KUTLAMA MESAJI

12.06.2018
BAŞKAN YAZAN’DAN KIZILAY’IN 150’Cİ YILI KUTLAMA MESAJI Türk Kızılay’ı Artvin Şubesi çalışmalarına devam ediyor. Şube Başkanı Seracettin Yazan, Ramazan Ayı nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kızılay’ın gerek yurt içinde, gerek yurt dışında her yerde aralıksız yardımlar yaptığını, dünyanın en eski yardım kuruluşu olduğunu hatırlatan Başkan Seracettin Yazan; “Bugün 11 Haziran Türk Kızılayı’nın farklı isimde ilk kurulduğu tarih. Bugün Kızılay’ın Kuruluşunun 150. Yılı Bu nedenle kısa bir tarihi anımsatmak istiyorum.

 11 Haziran 1868 tarihinde "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Kızılay,
1877´de "Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti", 1923´de "Türkiye Hilaliahmer Cemiyeti", 1935´te "Türkiye Kızılay Cemiyeti" ve 1947´de "Türkiye Kızılay Derneği" adını almıştır. Kuruluşa "KIZILAY" adını büyük önder Atatürk vermiştir. Kızılay´ın alameti, beyaz zemin üzerinde karşıdan bakarken sola doğru açık kırmızı "ay" dır. Yalnız Kızılay bayrağında "ay"ın açık yüzü bayrak direğinin tersine doğrudur.
Kızılay alameti, Devletler Hukuku´nun ilgi hükümleri gereğince, savaş zamanında silahlı kuvvetlerin sağlık servisleri ile o hükümlerin belirlediği kişi ve kuruluşlar için "koruyucu ve belirtici işaret" olarak kabul edilmiştir. Bunlar dışında kalan hiçbir kişi, kurul ve kurum, savaşta tarafsızlık ve dokunulmazlık timsali olan bu işareti kullanamaz.
Kızılay, 1876 Osmanlı- Rus Savaşı´ndan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı´na kadar geçen süre içinde, Türkiye´nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu seyyar ve sabit hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ya da hastalanan on binlerce Mehmetçik´in dost ve düşman askerinin bakım ve tedavisine yardımcı olmuş, Türk olsun düşman olsun savaş esirlerine gereken insancıl yardımları yapmış; savaştan etkilenen sivil halkın bakımı ve korunması için çaba göstermiş;
Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul´da görülen büyük kolera salgınından bu yana yurdumuzda ortaya çıkan doğal afetlerde felaketzedelerin bakımını, barınağı ve beslenmelerini sağlamış, uluslararası yardım faaliyetlerine katılmış; hemşirelik eğitimi, ilkyardım ve kanla ilgili hizmetler alanında öncülük yapmış, korunmaya gereksinen pek çok vatandaşımıza gereken sosyal yardım ve hizmetleri sunmuştur.
Kızılay´ın amacı, her nerede görülür ise, hiçbir ayrım yapmaksızın insanın acısını önlemeye veya hafifletmeye çalışmak, insanın hayatını ve sağlığını korumak, onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı getirmeye uğraşmaktır. Kızılay ihtiyaç anında dayanışmanın, ıstırap anında eşitliğin, savaşın en kızgın anında insancıllığın, tarafsızlığın ve barışın simgesidir.
Kızılay, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Topluluğu´nun temel ilkelerini paylaşır. Bunlar; insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, hayır kurumu niteliği, birlik ve evrensellik ilkeleridir. Kızılay, tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tâbi, kâr amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan ve kamu yararına çalışan bir gönüllü sosyal hizmet kuruluşudur. Kızılay´ın teşkilatı, Genel merkez ve şubelerden oluşur. Kızılay´ın Genel Müdürlük teşkilatı dışında kalan bütün kademelerindeki görevler fahridir.
 ARTVİN ŞUBESİ OLARAK YARDIM KOLİLERİMİZİ DAĞITTIK
Artvin Kızılay Şubesi olarak Mübarek Ramazan Ayında yardımlarına devam etmiştir. Bugüne kadar Artvin Şubemizde 182, Ardanuç Temsilciliğimizde 102 koli gıda dağıtımı yapılmıştır. Bunun yanında  Kızılay’ın kendi üretimi olan  Kıyma, kavurmadan 186 kutu Artvin Kızılay şubemizce,  96 kutu da Ardanuç temsilciliğimiz tarafından muhtaç ailelere dağıtılmıştır.  Bunun dışında 5 kiloluk torbalar halinde 200 adet pirinç Artvin şubemizce dağıtıldı. Bunun dışında ihtiyaçlı aileler nakdi yardım yapılabilmesi için 454 kişiden dilekçe alındı. Türk Kızılay’ı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuru dilekçeleri gönderildi.  Öte yandan muhtelif zamanlarda 1000 adet muhtelif giyim malzemeleri, gerek okullarda gerek üniversiteli öğrencilerimize başvuru yapan ihtiyaç sahibi kişilere verildi.
YARDIMLAR MUTLAKA İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YAPILIYOR
Bizim dikkat ettiğimiz husus, gerçekten ihtiyaç sahibi olmasıdır. Türk Kızılay’ın farkı da budur. Bu nedenle biz ihtiyaç sahiplerini mahallelerde ve köylerde muhtarlarımız aracılığıyla tespit diyoruz.  Türk Kızılay’ı olarak yardımlarımıza devam edeceğiz. Bayram yaklaştı. Bu vesileyle Ramazan Bayramı, İlimize, Ülkemize, tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini diliyorum.”diyerek sözlerini noktaladı.

Bu haber 434 kez okundu.

Yazan :
Kaynak :